Balansbollens namn & historia

Bollens olika namn

Kärt barn har många namn... Balansbollen har med tiden fått en rad olika namn, vissa av dem är varumärken och andra härrör från någon målgrupp (t.e.x spastikerboll och bobathboll).  I amerikansk litteratur och på Internet används namnet ”Swiss ball” eftersom det var Schweiziska sjukgymnaster som introducerade den i USA. Andra namn är: Balanceball, Bobathball, Pilatesboll, GymBall, FitBall, Hüpfball, GymnicBall, Sisselball, Pezziball, SitBall, TherapiBoll, Fitness Ball, Exercise ball, Resist-A-Ball, Spastikerboll, Physioball, Wellball, Yoga ball, Pilates ball, CoreBall, Stabilitetsboll och Gymnastikball. I Sverige benämner vi bollen kort och gott ”balansboll”.

Balansbollens historia

1958 Elisbeth Köng utvecklar träning med boll på Bobathcentret i England (hjälper och behandlar  CP-skadade barn). Hon använde vanliga badbollar som var både obekväma och med dålig tålighet.
 
 
 

1963 Aquilino Cosani utvecklar en metod för att producera stora färgglada gummibollar. Bollarna blev nu mjuka och mer hållfasta.
1965 Quinton som är utbildad Schweizisk Bobathinstruktör upptäcker att den italienska gummibollen fungerar bättre än de badbollar som använts tidigare. Namnet ”Bobathboll” introduceras.
1970 Klein-Vogelbach börjar arbeta med bollen med vuxna patienter och behandlar  både ortopediska och medicinska skador.
1975 Bollen kommer till USA och får namnet ”Swiss Ball”
1980 Bollträningen utvecklas i USA och används huvudsakligen av sjukgymnaster för att hjälpa patienter med ryggproblem.
1990 Företaget ”Ball Dynamics” skapas för att importerar bollar till USA.
1991 ”FitBall” grundas företaget skapar ett bollträningsprogram som inriktar sig mot friskvård. Första försöken med ledarledd bollträning i grupp görs.
1995 Flera träningsböcker och videos om bollträning börjar ges ut i både USA och Tyskland.
1996 Paul Chek utvecklar styrketräning på balansboll och publicerar flera videos och även ett certifieringsprogram för instruktörer.
1997 Forskare i Australien (Hodges & Richardsson) finner samband mellan ländryggsproblem och nedsatt bålstabilitet.
2001 Med det växande intresset för bålstabilitet och funktionell träning så börjar bollen återigen bli intressant inom friskvårdsträning och fitness.
2003 Sajten Balansboll.nu öppnar :-)