Dokumentation från Ryggdagarna 2004

Träna med Balansboll

Infoblad (pdf-fil)
OH-bilder (pdf-fil)