Varför träna med Balansboll?


Från att tidigare varit ett område reserverat för sjukgymnastik börjar stabilitetsträning numera sakta integreras med traditionell träning. Detta gäller inte minst fysträning inom traditionella idrotter. Samtidigt ökar  intresset för träning av bålstabilitet inte minst efter att forskningsresultat som visar att vardagliga ryggproblem oftast har sin grund i nedsatt bålstabilitet.

Det speciella med träning med balansboll unik är att man hela tiden tränar på ett instabil underlag. Hela tiden måste kroppen jobba hårt för att stabilisera de olika rörelserna. Detta gör att träningen mer liknar den belastningen utsätts för till vardags. När vi lyfter en tung kartong river upp ogräs i trädgården eller försöker stå upprätt i tunnelbanevagnen så är vi i mycket hög grad beroende av kroppens stabiliserande system bl.a. i ryggmuskler, fotleder och knän.

Många tränar styrketräning för att bli starkare i sin vardag, att få lite extra marginaler och undvika skador. Men i traditionell styrketräning  jobbar man ofta med maskiner som låser upp rörelsebanan och gör att man bara tränar musklerna i en speciell rörelseriktning. Maskinerna är till stor hjälp för nybörjare för att bana in korrekt rörelsemönster och när man vill träna riktigt tung styrekträning på ett säkert sätt. För att få en funktionell styrka måste man dock även träna musklerna i en instabil miljö. Balansbollen ger oss möjligheten att träna instabilt under säkra och kontrollerbara förhållanden.

Träning med balansboll är både effektivt, enkelt och roligt. Träning med balansboll är också säkert, förutsatt att man följer de enkla säkerhetsråden och att man inte försöker sig på de mest avancerade övningarna på en gång.

Flera övningar med balansbollen syftar till att stärka bålmuskulaturen. Med starkare bålmuskler blir lättare hålla ryggen i ett upprätt läge, i och med detta minskar du risken för ryggproblem eftersom en upprättad rygg ger mycket mindre belastning på ryggmusklerna och ryggkotorna.
Allteftersom du blir mer van vid de olika övningarna kan du alltmer släppa uppmärksamheten mot övningens fysiska genomförande och istället rikta uppmärksamheten inåt för en medvetenhet om kroppens rörelser. Muskelminnet kommer förbättras och du kommer utveckla en god känsla för kroppshållning och ledernas position. Du kommer känna kroppen som en hel sammansatt mekanism, där alla muskler påverkar varandra.

Träningen handlar därför till stor del om att träna upp nervsystemets koordinativa och balanserande förmåga. Målet är att få ett effektivt automatiserat rörelsemönster som automatiskt hjälper till att stabilisera kroppens olika leder.

Målgruppen är mycket vid och i stort sett alla kan hitta övningar som passar deras förutsättningar: barn, gamla, elitidrottare, rehabilitering, ”vanliga” motionärer.

Här är en lista med 11 skäl till att arbeta med balansboll:
 
 1. Förbättrad hållning
 2. Funktionell ryggträning
 3. Balansen förbättras
 4. Proprioceptionen (led & muskelsinnet) förbättras
 5. Lederna blir mer stabila
 6. Bålstyrkan förbättras i alla bålens muskler
 7. Bäckenbotten kan tränas med olika belastningar
 8. Styrka i alla rörelseriktningar
 9. Kroppsmedvetenheten förbättras
 10. Koordinationen mellan olika musklergrupper ökar
 11. Det är kul!

I boken Träning med Balansboll går jag in lite djupare på var och en av dessa områden och ger exempel på passande övningar och de undersökningar som gjorts i respektive område.